Oikeudelliset tiedot

 

1. Sivuston esittely

Luottamuksesta digitaalitalouteen 21. kesäkuuta 2004 annetun lain nro 2004-575 pykälän 6 mukaisesti live-stream-pro.com-sivuston käyttäjille tiedotetaan eri osallistujien henkilöllisyydestä sen täytäntöönpanon ja valvonnan puitteissa. :

Omistaja : Rocket Marketing – 78, Avenue des Champs-Élysées, Bureau 562, 75008 Paris – Ranska

Julkaisupäällikkö on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Isäntä : OVH SAS: 2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1

 

2. Sivuston ja tarjottavien palvelujen yleiset käyttöehdot.

Live-stream-pro.com-sivuston käyttö edellyttää alla kuvattujen yleisten käyttöehtojen täyttä hyväksymistä. Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa tai täydentää milloin tahansa, joten live-stream-pro.com-sivuston käyttäjiä kehotetaan tutustumaan niihin säännöllisesti.

Tämä sivusto on yleensä käyttäjien käytettävissä milloin tahansa. Rocket Marketing voi kuitenkin päättää teknisestä huollosta johtuvasta keskeytyksestä, joka pyrkii tiedottamaan käyttäjille etukäteen toimenpiteen päivämäärät ja kellonajat.

Live-stream-pro.com-verkkosivusto Rocket Marketing päivittää sitä säännöllisesti. Samalla tavalla oikeudellisia huomautuksia voidaan muuttaa milloin tahansa: ne kuitenkin sitovat käyttäjää, jota kehotetaan tutustumaan niihin mahdollisimman usein lukeakseen ne.

 

3. Kuvaus tarjotuista palveluista.

Live-stream-pro.com-sivuston tavoitteena on tarjota tietoa kaikesta yrityksen toiminnasta.

Rocket Marketing pyrkii tarjoamaan mahdollisimman tarkkoja tietoja live-stream-pro.com-verkkosivustolla. Se ei kuitenkaan ole vastuussa päivityksen puutteista, epätarkkuuksista ja puutteista, jotka johtuvat hänestä tai tämän tiedon toimittavista kolmansista osapuolista.

Kaikki live-stream-pro.com-sivustolla ilmoitetut tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi, ja ne voivat muuttua. Lisäksi live-stream-pro.com-sivuston tiedot eivät ole tyhjentäviä. Niihin saatetaan tehdä muutoksia, jotka on tehty sen jälkeen, kun ne asetettiin verkkoon.

 

4. Teknisiä tietoja koskevat sopimusrajoitukset.

Sivusto käyttää JavaScript-tekniikkaa.

Sivusto ei ole vastuussa sivuston käyttöön liittyvistä aineellisista vahingoista. Lisäksi sivuston käyttäjä sitoutuu käyttämään sivustoa uusimmilla, viruksia sisältämättömillä laitteilla ja päivitetyllä uusimman sukupolven selaimella.

 

5. Immateriaalioikeus ja väärentäminen.

Rocket Marketing omistaa immateriaalioikeudet tai käyttöoikeudet kaikkiin sivustolla oleviin elementteihin, erityisesti tekstiin, kuviin, grafiikkaan, logoihin, kuvakkeisiin, ääniin, ohjelmistoihin.

Kaikkien sivuston elementtien tai osan kopioiminen, esittäminen, muokkaaminen, julkaiseminen, mukauttaminen käytetyistä keinoista tai prosessista riippumatta on kielletty ilman Rocket Marketing -yhtiön etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Sivuston tai sen sisältämien elementtien luvaton käyttö katsotaan loukkaukseksi, ja siitä asetetaan syytteeseen immateriaalioikeuslain artiklojen L.335-2 ja sitä seuraavien määräysten mukaisesti.

 

6. Vastuun rajoitukset.

Rocket Marketing ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän laitteille käydessään live-stream-pro.com-sivustolle ja jotka johtuvat joko sellaisen laitteiston käytöstä, joka ei täytä kohdassa 4 ilmoitettuja vaatimuksia, tai sen ulkonäöstä. virheestä tai yhteensopimattomuudesta.

Rocket Marketing ei myöskään ole vastuussa välillisistä vahingoista (kuten markkinoiden menetyksestä tai mahdollisuuksien menetyksestä), jotka johtuvat sivuston käytöstä. live-stream-pro.com

Käyttäjien käytettävissä on interaktiivisia tiloja (mahdollinen kysymysten esittäminen yhteysalueella). Rocket Marketing pidättää oikeuden poistaa ilman ennakkoilmoitusta kaiken tähän tilaan lähetetyn sisällön, joka rikkoo Ranskassa sovellettavaa lainsäädäntöä, erityisesti tietosuojaa koskevia määräyksiä. 

Soveltuvin osin Rocket Marketing varaa myös oikeuden asettaa käyttäjä siviili- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen erityisesti rasististen, loukkaavien, kunniaa loukkaavien tai pornografisten viestien tapauksessa käytetystä välineestä (teksti, valokuva jne.) riippumatta. .).

 

7. Henkilötietojen hallinta.

Ranskassa henkilötietoja suojataan erityisesti 6. tammikuuta 1978 annetulla lailla nro 78-87, 6. elokuuta 2004 annetulla lailla nro 2004-801, rikoslain pykälällä L. 226-13 ja 24. lokakuuta annetulla Euroopan direktiivillä. , 1995.

Live-stream-pro.com-sivustoa käytettäessä voidaan kerätä: niiden linkkien URL-osoite, joiden kautta käyttäjä pääsi live-stream-pro.com-sivustolle, käyttäjän pääsyn tarjoaja, käyttäjän IP-protokolla osoite.

Joka tapauksessa Rocket Marketing kerää vain käyttäjään liittyviä henkilötietoja tiettyjä live-stream-pro.com-sivuston tarjoamia palveluja varten. Käyttäjä antaa nämä tiedot täysin tietoisena tosiasiasta, erityisesti kun hän syöttää ne itse. Tämän jälkeen live-stream-pro.com-sivuston käyttäjälle määritetään, ovatko he velvollisia antamaan nämä tiedot.

6. tammikuuta 1978 annetun lain 78-17 pykälän 38 ja sitä seuraavien säännösten mukaisesti tietojen käsittelystä, tiedostoista ja vapauksista jokaisella käyttäjällä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, oikaista ne ja vastustaa niitä antamalla hänen kirjallisena ja allekirjoitettu pyyntö, johon on liitetty kopio henkilöllisyystodistuksesta, jossa on asiakirjan haltijan allekirjoitus ja jossa ilmoitetaan osoite, johon vastaus on lähetettävä.

Mitään live-stream-pro.com-sivuston käyttäjän henkilökohtaisia tietoja ei julkaista käyttäjän tietämättä, vaihdeta, siirtää, luovuttaa tai myydä millään välineellä kolmansille osapuolille. Ainoastaan hypoteesi Rocket Marketingin takaisinostosta ja sen oikeuksista mahdollistaisi mainitun tiedon välittämisen mahdolliselle ostajalle, jota puolestaan sitoisi sivuston käyttäjää kohtaan sama tietojen säilyttämis- ja muokkausvelvollisuus. live-stream-pro.com

Tietokannat on suojattu tietokantojen oikeudellisesta suojasta 11. maaliskuuta 1996 annetun direktiivin 96/9 täytäntöönpanosta 1. heinäkuuta 1998 annetun lain säännöksillä.

 

8. Hypertekstilinkit ja evästeet.

Live-stream-pro.com-sivusto sisältää useita hypertekstilinkkejä muille sivustoille, jotka on perustettu Rocket-markkinoinnin luvalla. Rocket Marketing ei kuitenkaan pysty varmistamaan vierailtujen sivustojen sisältöä, joten se ei ota tästä vastuuta.

Live-stream-pro.com-sivuston selaaminen saattaa aiheuttaa evästeiden asentamisen käyttäjän tietokoneelle. Eväste on pieni tiedosto, joka ei mahdollista käyttäjän tunnistamista, mutta joka tallentaa tietoja, jotka liittyvät tietokoneella sivustolla liikkumiseen. Näin saadulla tiedolla pyritään helpottamaan myöhempää navigointia sivustolla ja mahdollistamaan myös erilaiset liikennemittaukset.

Evästeen asennuksesta kieltäytyminen voi johtaa siihen, että tiettyihin palveluihin pääsy on mahdotonta. Käyttäjä voi kuitenkin määrittää tietokoneensa seuraavalla tavalla kieltäytymään evästeiden asennuksesta:

Internet Explorerissa: työkaluvälilehti (hampaan muotoinen piktogrammi oikeassa yläkulmassa) / Internet-asetukset. Napsauta Tietosuoja ja valitse Estä kaikki evästeet. Vahvista Ok.

Firefox-kohdassa: napsauta selainikkunan yläosassa olevaa Firefox-painiketta ja siirry sitten Asetukset-välilehteen. Napsauta Tietosuoja-välilehteä. Aseta säilytyssäännöt: Käytä mukautettuja asetuksia historiassa. Poista lopuksi valinta poistaaksesi evästeet käytöstä.

Safari-kohdassa: Napsauta selaimen oikeassa yläkulmassa olevaa valikkokuvaketta (symbolistaa hammasratas). Valitse Asetukset. Napsauta Näytä lisäasetukset. Napsauta Tietosuoja-osiossa Sisältöasetukset. Evästeet-osiossa voit estää evästeet.

Chrome: Napsauta selaimen oikeassa yläkulmassa olevaa valikkokuvaketta (symbolisoitu kolmella vaakaviivalla). Valitse Asetukset. Napsauta Näytä lisäasetukset. Napsauta Tietosuoja-osiossa Asetukset. "Tietosuoja"-välilehdellä voit estää evästeet.

 

9. Sovellettava laki ja toimivallan myöntäminen.

Kaikki live-stream-pro.com-sivuston käyttöä koskevat riidat ovat Ranskan lain alaisia. Yksinomainen toimivalta myönnetään Pariisin toimivaltaisille tuomioistuimille.

 

10. Pääasialliset lait.

 

Laki nro 78-17, 6. tammikuuta 1978, erityisesti muutettu 6. elokuuta 2004 annetulla lailla nro 2004-801, joka koskee tietojenkäsittelyä, tiedostoja ja vapauksia.

Laki nro 2004-575, 21. kesäkuuta 2004 luottamuksesta digitaalitalouteen.

 

11. Sanasto.

Käyttäjä: Internet-käyttäjä muodostaa yhteyden käyttämällä yllä mainittua sivustoa.

Henkilötiedot: "tiedot, jotka mahdollistavat missä tahansa muodossa suoraan tai välillisesti niiden luonnollisten henkilöiden tunnistamisen, joita ne koskevat" (6. tammikuuta 1978 annetun lain nro 78-17 § 4).

Ostoskärry
fiFI
Valitse valuutta